Tujhe Yaad Karta Hain

Tujhe Yaad Karta Hain To Eid Mana Letay Hain

Hum Ne Apney Liye Tehwaar Alag Rakha Hai

(Visited 27 times, 1 visits today)