Tujhe Dekhe Bagair Jaana

Ye Saal Bhi Udaas Raha Rooth Ker Gaya,

Tujhe Dekhe Bagair Jaana, December Guzzar Gaya

(Visited 36 times, 1 visits today)