Toot Kar bhi Dharrakta Rehta Hai

Toot Kar bhi Dharrakta Rehta Hai

Dil sa bhi koi wafaadar na ho

(Visited 33 times, 1 visits today)