Sub So Gaye Khushi khushi

Sub So Gaye Khushi khushi Apna Hal-e-Dil Suna kar

_RaJa_

Afsos ke Mera koi Nahi Jo Mujh se Kahe Tum Kun Jag Rahy ho

Good Night

(Visited 29 times, 1 visits today)