Sirf Aur Sirf Apni Raza Ka Ghulaam Bana

Ay Bulandiyo K Badshah
Ay Rab e Kainaat

Hamaray Dillo Ko Shetan K Shar Say Bacha
Sirf Aur Sirf Apni Raza Ka Ghulaam Bana

Ameen Jumma Mubarak

(Visited 17 times, 1 visits today)