Qurbani k janwar dstiyab han bohat kam Qimat hai

Qurbani k janwar dstiyab han bohat kam Qimat hai

(,_,),,=.____
\’,,’/ ” :. : :.)\
__!,!,!”””!,!,!” * *

jis ne Qurbani main hissa lena hai

wo sirf 20 ka balance bhej kar hissa lely…

(Visited 23 times, 1 visits today)