Qayamat Tak Rahay Sajday Main Sar Mera

Qayamat Tak Rahay Sajday Main Sar Mera Ay Khuda

K Teri Nematon Ke Shukar Ke Liye Ye Zindagi Kafi Nahi

Jumma Mubarak

(Visited 25 times, 1 visits today)