Pathan Apne Bhai Se

Pathan Apne Bhai Se: Tum hamara shadi pr kya khas kaam krega?

Bhai: LaLa Hwaai firing to sb krta he

Tum pr t0 jan bhi Qurbaan

Hum khud kush dhmaka karay ga

(Visited 35 times, 1 visits today)

 
Updated: May 7, 2014 — 3:03 pm
Fun92.Com.Pk © 2016