Magar Na Jane Kun Roz

Roz Kehta Hn Ke Bhol Jayo Ga Use,

Magar Na Jane Kun Roz, Ye Baat Bhul Jata Hn

(Visited 18 times, 1 visits today)