Kay Har Takbeer Say Pehle

Churi ko Kar Tu Taiz itna,

Kay Har Takbeer Say Pehle

Bakra Churi Se Khud Puchay,
Bata Meri Khata kia ha

(Visited 25 times, 1 visits today)