Jo Ke Tum Asal Mein Nahi Karna Chahte

Apnay Gusay Ko Hamesha Tum Gaboo,

Mein Rakho Kun Ke Insaan Gusay,

Mein Wo Kuch Kar Jata Hai,

Jo Ke Tum Asal Mein Nahi Karna Chahte.

(Visited 16 times, 1 visits today)