Geet Furqat Ka Agar Hai

Raat Ke Pichle Pahar Dard Ka Mazraab Liye,

Geet Furqat Ka Agar Hai, To Sunale Mujh Ko

(Visited 21 times, 1 visits today)