Charon Taraf Hai Phali Moon Lite

Charon Taraf Hai Phali Moon Lite

Machhar bhi Dene Ko Betaab Hai Aap Ko Luvbite

Takiye ko gale laga ke sone ka tight,

Bole to wo sweet dreams wala Good Night

(Visited 34 times, 1 visits today)