Chaand Bhi Nahi Hota Eid Bhi Nahi Hoti

Furqton Ke Rozay Rakh Raha Hon Barson Se

Chaand Bhi Nahi Hota Eid Bhi Nahi Hoti

(Visited 14 times, 1 visits today)