Bana Kar Faqeeron Ka Hum Bhes

Bana Kar Faqeeron Ka Hum Bhes
Ghalib
Tamasha Ehl-e-Karam Dekhte Hain

(Visited 46 times, 1 visits today)