Bahot Mushkil Se Kartay hai

Bahot Mushkil Se Kartay hai

Un ki Yaadon Ka Karobaar

Munafa kam hi hai lekin

Guzara ho hi jata hai

(Visited 10 times, 1 visits today)