ALLAH Rab-Ul-Izzat Kitna

ALLAH Rab-Ul-Izzat Kitna,
Kareem Aur Meherban Hai,

Hamari Ibadat Aur Taqwa Hamaray,
Chehre Say Zahir Karta Hai.

Magar Hamaray Gunah Doosron Se Chupata Hai.

Jumma Mubarak

(Visited 17 times, 1 visits today)